Τα ακουστικά δεν λειτουργούν κανονικά.

  • Επαναφέρετε τα ακουστικά. Αυτή η λειτουργία δεν διαγράφει τις πληροφορίες ζεύξης.
  • Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την επαναφορά τους, αρχικοποιήστε τα ακουστικά.