Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Προτού αρχίσετε τη ζεύξη, εξασφαλίστε ότι:

 • Το τηλέφωνο smartphone Android είναι τοποθετημένο σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
 • Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
 • Οι οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου smartphone είναι διαθέσιμες.
 1. Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

  Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

  Όταν κάνετε ζεύξη μιας δεύτερης ή επακόλουθης συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 7 δευτερόλεπτα περίπου.

  Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αναβοσβήνει δύο φορές συνεχόμενα. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth pairing" (Ζεύξη Bluetooth).

 2. Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.
 3. Πραγματοποιήστε αναζήτηση για τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone Android.
  1. Επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

  2. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

 4. Αγγίξτε το [WI-C200] ή το [WI-C310].

  Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

  Πραγματοποιείται ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

  Εάν δεν γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android ".

  Εάν στην οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android δεν εμφανίζεται το [WI-C200] ή το [WI-C310], δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

  *Ένα κλειδί πρόσβασης ενδέχεται να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN" ή "συνθηματικό".

Υπόδειξη

Σημείωση

 • Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από το βήμα 1.
 • Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
  • Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής
   Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
  • Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
  • Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών
   Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συσκευή Bluetooth και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
 • Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλαπλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο μία συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.