Προφυλάξεις

Πληροφορίες για την επικοινωνία Bluetooth

 • Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth λειτουργεί εντός εμβέλειας περίπου 10 m. Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την ύπαρξη εμποδίων (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
 • Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των ηλεκτρονικών ιατροτεχνολογικών συσκευών. Απενεργοποιείτε αυτήν τη μονάδα και άλλες συσκευές Bluetooth στις ακόλουθες τοποθεσίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:
  • σε νοσοκομεία, κοντά σε θέσεις προτεραιότητας σε τρένα, σε σημεία όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, κοντά σε αυτόματες θύρες ή κοντά σε συναγερμούς πυροπροστασίας.
 • Αυτό το προϊόν εκπέμπει ραδιοκύματα όταν χρησιμοποιείται σε ασύρματη λειτουργία. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασύρματη λειτουργία σε αεροσκάφος, ακολουθήστε τις οδηγίες του πληρώματος αναφορικά με την επιτρεπτή χρήση προϊόντων σε ασύρματη λειτουργία.
 • Η αναπαραγωγή ήχου σε αυτήν τη μονάδα μπορεί να παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με εκείνη στη συσκευή μετάδοσης, λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Κατά συνέπεια, ο ήχος μπορεί να μην είναι συγχρονισμένος με την εικόνα όταν προβάλλετε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια.
 • Η μονάδα υποστηρίζει λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο Bluetooth, έτσι ώστε η ασφάλεια να είναι εγγυημένη κατά την επικοινωνία μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Ωστόσο, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων και άλλους παράγοντες, αυτή η ασφάλεια μπορεί να μην επαρκεί. Να είστε προσεκτικοί κατά την επικοινωνία μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.
 • Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια εξαιτίας διαρροής πληροφοριών που μπορεί να προκύψει κατά την επικοινωνία μέσω Bluetooth.
 • Η σύνδεση με όλες τις συσκευές Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
  • Οι συσκευές Bluetooth που συνδέονται με τη μονάδα πρέπει να πληρούν το πρότυπο Bluetooth το οποίο καθορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc. και πρέπει να φέρουν σχετική πιστοποίηση.
  • Ακόμα και όταν μια συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο Bluetooth, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες τα χαρακτηριστικά ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής Bluetooth καθιστούν τη σύνδεσή της αδύνατη ή οδηγούν σε διαφορετικές μεθόδους χειρισμού, προβολής ή λειτουργίας.
  • Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα για συνομιλία hands-free στο τηλέφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.
 • Ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδεθεί, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η επικοινωνία.

Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

 • Ο στατικός ηλεκτρισμός που συσσωρεύεται στο σώμα ενδέχεται να προκαλέσει ένα ελαφρό μυρμήγκιασμα στα αυτιά σας. Για να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο, φοράτε ρούχα από φυσικά υλικά, τα οποία καταστέλλουν τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού.

Σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή της μονάδας

 • Μετά από τη χρήση, αφαιρέστε τα ακουστικά αργά.
 • Επειδή τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" εφαρμόζουν αεροστεγώς στα αυτιά, αν τα πιέσετε με δύναμη μέσα στα αυτιά ή αν τα αφαιρέσετε γρήγορα μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τύμπανο. Όταν τοποθετείτε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" στα αυτιά, το διάφραγμα του ηχείου μπορεί να παραγάγει έναν ήχο "κλικ". Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Άλλες σημειώσεις

 • Μην υποβάλλετε τη μονάδα σε υπερβολικούς κραδασμούς.
 • Η λειτουργία Bluetooth μπορεί να μην λειτουργεί με κινητό τηλέφωνο, ανάλογα με τις συνθήκες του σήματος και το περιβάλλον.
 • Αν νιώσετε αδιαθεσία κατά τη χρήση της μονάδας, διακόψτε αμέσως τη χρήση.
 • Τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" μπορεί να καταστραφούν ή να αλλοιωθούν με τη μακροχρόνια χρήση και αποθήκευση.
 • Αν τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" λερωθούν, αφαιρέστε τα από τη μονάδα και πλύνετέ τα προσεκτικά στο χέρι χρησιμοποιώντας ουδέτερο απορρυπαντικό. Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε σχολαστικά για να απομακρύνετε την υγρασία.
 • Η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένο αντικείμενο στη μονάδα, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένο αντικείμενο στη μονάδα, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Δώστε κυρίως προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις.
  • Κατά τη χρήση κοντά σε νεροχύτη κ.λπ.
   Προσέχετε να μην σας πέσει η μονάδα μέσα στον νεροχύτη ή σε δοχείο γεμάτο με νερό.
  • Κατά τη χρήση της μονάδας σε βροχή ή χιόνι ή σε συνθήκες υγρασίας
  • Κατά τη χρήση της μονάδας ενώ είστε ιδρωμένοι
   Αν αγγίξετε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια ή αν τοποθετήσετε τη μονάδα στην τσέπη ενός βρεγμένου ρούχου, η μονάδα μπορεί να βραχεί.

Καθαρισμός της μονάδας

 • Αν η μονάδα λερωθεί εξωτερικά, σκουπίστε τη με ένα μαλακό, στεγνό πανί για να την καθαρίσετε. Αν η μονάδα είναι πολύ βρόμικη, βουτήξτε ένα πανί σε αραιό διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού και στύψτε το καλά προτού τη σκουπίσετε. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, όπως αραιωτικό, βενζίνη ή οινόπνευμα, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στην επιφάνεια.