Σύνδεση των ακουστικών με τηλέφωνο smartphone Android και iPhone (σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Όταν συνδέετε τα ακουστικά σε ένα τηλέφωνο smartphone, συνήθως η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής και η λειτουργία τηλεφωνικής κλήσης συνδέονται ταυτόχρονα.

Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση πολλαπλών σημείων χρησιμοποιώντας ένα τηλέφωνο smartphone Android και ένα iPhone ξεχωριστά για ακρόαση μουσικής και για διεξαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων, αλλάξτε τις ρυθμίσεις στο τηλέφωνο smartphone Android ώστε να συνδέσετε μόνο μία από τις λειτουργίες. Συνδέστε το τηλέφωνο smartphone Android προτού συνδέσετε το iPhone.

Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το iPhone ώστε να συνδεθεί με μόνο μία λειτουργία.

 1. Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών με το τηλέφωνο smartphone Android και το iPhone, αντίστοιχα.
 2. Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone Android για να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.
 3. Στο τηλέφωνο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά, καταργήστε την επιλογή είτε του [Call audio] (HFP) είτε του [Media audio] (A2DP).
  Παράδειγμα λειτουργίας: Για σύνδεση μόνο μέσω media audio (A2DP)

  Αγγίξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - το εικονίδιο ρύθμισης δίπλα στο [WI-C200] ή το [WI-C310].

  Στην οθόνη [Paired devices], καταργήστε την επιλογή του [Call audio].

 4. Χρησιμοποιήστε το iPhone για να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.

  Το iPhone θα συνδεθεί με τη λειτουργία που καταργήθηκε στο βήμα 3.

Υπόδειξη

 • Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση

 • Κατά τη χρήση σύνδεσης πολλαπλών σημείων, το φορτίο της μπαταρίας ακουστικών που απομένει δεν θα προβάλλεται σωστά στην οθόνη της συσκευής που είναι συνδεδεμένη με "Media audio" (A2DP).