Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Οι διαθέσιμοι χρόνοι λειτουργίας των ακουστικών με πλήρως φορτισμένη μπαταρία είναι οι εξής:

Σύνδεση Bluetooth

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (AAC): Μέγ. 15 ώρες

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (SBC): Μέγ. 13 ώρες

  • Περίπου 60 λεπτά αναπαραγωγής μουσικής είναι δυνατή κατόπιν φόρτισης 10 λεπτών.

Χρόνος επικοινωνίας: Μέγ. 15 ώρες

Χρόνος αναμονής: Μέγ. 200 ώρες

Σημείωση

  • Οι ώρες χρήσης μπορεί να είναι διαφορετικές ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.