Επαναφορά των ακουστικών

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ή να τα χειριστείτε ακόμα και εάν είναι ενεργοποιημένα, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί και το κουμπί - κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Θα γίνει επαναφορά των ακουστικών. Οι πληροφορίες αντιστοίχισης (ζεύξης) δεν θα διαγραφούν.

Για να φορτίσετε τα ακουστικά μετά από την επαναφορά, αποσυνδέστε και συνδέστε εκ νέου το καλώδιο USB Type-C.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.