Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth

Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ, μπορείτε να απολαύσετε την ακρόαση μουσικής και να πραγματοποιήσετε βασικές λειτουργίες τηλεχειρισμού της συσκευής Bluetooth μέσω σύνδεσης Bluetooth.

 • A2DPAdvanced Audio Distribution Profile

  Μπορείτε να απολαύσετε μουσική υψηλής ποιότητας ασύρματα.

 • AVRCPAudio Video Remote Control Profile

  Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση κ.λπ.

Η λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

 1. Συνδέστε τα ακουστικά με μια συσκευή Bluetooth.
 2. Φορέστε τα ακουστικά.

  Τοποθετήστε τα ακουστικά με την ένδειξη (αριστερά) στο αριστερό αυτί και με την ένδειξη (δεξιά) στο δεξιό αυτί. Η μονάδα (αριστερά) φέρει μια ανάγλυφη κουκκίδα.

  A: Ανάγλυφη κουκκίδα

  Προσαρμόστε τη θέση των ακουστικών ώστε να ταιριάζουν στα αυτιά σας.

 3. Χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth, για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή και να προσαρμόσετε την ένταση σε ένα μεσαίο επίπεδο.
 4. Ρυθμίστε την ένταση πατώντας τα κουμπιά +/- των ακουστικών.

  Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Υπόδειξη

 • Τα ακουστικά υποστηρίζουν προστασία περιεχομένου SCMS-T. Μπορείτε να απολαύσετε μουσική και ήχο άλλου είδους στα ακουστικά από μια συσκευή, όπως κινητό τηλέφωνο ή φορητή τηλεόραση που υποστηρίζει προστασία περιεχομένου SCMS-T.
 • Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να χρειάζεται η ρύθμιση της έντασης ήχου ή της εξόδου ήχου στη συσκευή Bluetooth.
 • Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Η αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης δεν αλλάζει την ένταση αναπαραγωγής της μουσικής και αντίστροφα.

Σημείωση

 • Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.