Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Google app)

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Google app που παρέχεται με το τηλέφωνο smartphone Android, μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο των ακουστικών για να χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone Android.

 1. Ρυθμίστε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας και επιλογής εισαγωγής φωνής στο Google app.

  Στο τηλέφωνο smartphone Android, επιλέξτε [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] και ρυθμίστε την επιλογή [Assist app] σε Google app.

  Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

  Σημείωση: Ενδέχεται να απαιτείται η τελευταία έκδοση της εφαρμογής Google app.

  Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται στον ιστότοπο υποστήριξης του τηλεφώνου smartphone Android ή στον σχετικό ιστότοπο Google Play.

  Η λειτουργία Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιείται από τα ακουστικά ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου smartphone Android.

 2. Συνδέστε τα ακουστικά με το τηλέφωνο smartphone Android μέσω σύνδεσης Bluetooth.
 3. Όταν το τηλέφωνο smartphone Android βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε το κουμπί (αναπαραγωγής/κλήσης) δύο φορές σε 0,5 δευτερόλεπτο, για να ενεργοποιήσετε το Google app.

  Το Google app ενεργοποιείται.

 4. Υποβάλετε ένα αίτημα προς το Google app μέσω του μικροφώνου των ακουστικών.

  Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου smartphone Android.

  Μετά την ενεργοποίηση του Google app, η φωνητική εντολή ακυρώνεται αν περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς αιτήματα.

Σημείωση

 • Το Google app δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν πείτε "Ok Google", έστω και εάν η ρύθμιση "Ok Google" του τηλεφώνου smartphone Android είναι ενεργοποιημένη.
 • Η φωνή σας ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, ο περιβάλλων ήχος ή ο ήχος της λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστεί μέσω των ακουστικών, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
 • Το Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ανάλογα με τις προδιαγραφές του τηλεφώνου smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.
 • Το Google app δεν λειτουργεί, αν έχει γίνει σύνδεση με μια συσκευή που δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας.