Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Mac)

Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 10.10 ή νεότερη)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

 • Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
 • Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή.
  Αν το ηχείο του υπολογιστή έχει οριστεί στη λειτουργία "OFF", δεν θα ακούγεται ήχος από τα ακουστικά.
  Ηχείο υπολογιστή στη λειτουργία ON

 1. Επαναφέρετε τον υπολογιστή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
 2. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

  Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα περίπου.

  Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) συνεχίζει να αναβοσβήνει αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας).

  Μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, εάν έχουν συνδεθεί αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

  Ελέγξτε την κατάσταση της σύνδεσης στον υπολογιστή και, αν δεν έχει επιτευχθεί, προχωρήστε στο βήμα 3.

 3. Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.
  1. Επιλέξτε [(System Preferences)] - [Bluetooth] από τη γραμμή εργασιών στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης.

  2. Κάντε κλικ στο [WI-C200] ή στο [WI-C310] στην οθόνη Bluetooth ενώ πατάτε το κουμπί Control του υπολογιστή και επιλέξτε το [Connect] από το αναδυόμενο μενού.

 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ηχείου στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης και επιλέξτε [WI-C200] ή [WI-C310].

  Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

  Τώρα μπορείτε να απολαύσετε την αναπαραγωγή μουσικής στον υπολογιστή σας.

Υπόδειξη

 • Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

 • Αν η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
 • Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
 • Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.