Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική και κλήσεις hands-free με τα ακουστικά ασύρματα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας.

Αντιστοίχιση (ζεύξη) συσκευής

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, πρέπει να έχετε αντιστοιχίσει και τις δύο συσκευές προς σύνδεση εκ των προτέρων. Η λειτουργία κατά την οποία αντιστοιχείτε μία συσκευή αποκαλείται αντιστοίχιση (ζεύξη) της συσκευής.

Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά και μια συσκευή, για να πραγματοποιήσετε αντιστοίχιση (ζεύξη) της συσκευής.

Σύνδεση των ακουστικών με μια αντιστοιχισμένη (συζευγμένη) συσκευή

Μόλις η συσκευή αντιστοιχιστεί (συζευχθεί), δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου αντιστοίχισή της. Συνδέστε μια συσκευή που είναι ήδη αντιστοιχισμένη (συζευγμένη) με τα ακουστικά χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθοδο.