Δεν είναι δυνατή η σύνδεση Bluetooth.

  • Ελέγξτε εάν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.
  • Ελέγξτε εάν η συσκευή Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργή.
  • Αν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να μην μπορέσετε να συνδέσετε τα ακουστικά με άλλες συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth και αποσυνδέστε τη σύνδεση Bluetooth.
  • Η συσκευή Bluetooth βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Ακυρώστε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
  • Η σύνδεση Bluetooth έχει τερματιστεί. Πραγματοποιήστε ξανά τη σύνδεση Bluetooth.
  • Αν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth, κάντε ξανά ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή.