Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών

Τα ακουστικά διαθέτουν έναν ενσωματωμένο μαγνήτη για την αγκίστρωση της αριστερής και της δεξιάς μονάδας. Ο μαγνήτης αποτρέπει το μπλέξιμο των μονάδων μεταξύ τους όταν συνεχίζετε να φοράτε τον ιμάντα αυχένα μετά τη χρήση.