Το φορτίο μπαταρίας ακουστικών που απομένει δεν εμφανίζεται στην οθόνη ενός τηλεφώνου smartphone.

  • Μόνο οι συσκευές iOS (συμπεριλαμβανομένου του iPhone/iPod touch) οι οποίες υποστηρίζουν HFP (Hands-free Profile) και το τηλέφωνο smartphone Android (λειτουργικό σύστημα 8.1 ή νεότερη έκδοση) μπορούν να εμφανίζουν το φορτίο μπαταρίας που απομένει.
  • Ελέγξτε εάν το τηλέφωνο smartphone είναι συνδεδεμένο μέσω HFP (Hands-free Profile). Σε αντίθετη περίπτωση, το φορτίο μπαταρίας που έχει απομείνει δε θα προβάλλεται σωστά.