Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση

Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προφίλ που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Επίσης, ακόμα και αν το προφίλ είναι το ίδιο, οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.

Υποστηριζόμενο προφίλ: HFP (Hands-free Profile)

Κατά την αναμονή/αναπαραγωγή μουσικής
  • Πατήστε το κουμπί (κλήσης) δύο φορές σε 0,5 δευτερόλεπτο, για να ξεκινήσετε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης του τηλεφώνου smartphone/κινητού τηλεφώνου (*) ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία Google app του τηλεφώνου smartphone Android ή τη λειτουργία Siri του iPhone.

Εξερχόμενη κλήση
  • Πατήστε το κουμπί (κλήσης) μία φορά για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.
  • Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (κλήσης) για 2 δευτερόλεπτα περίπου, για να αλλάξετε τη συσκευή κλήσης μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone ή του κινητού τηλεφώνου.
Εισερχόμενη κλήση
  • Πατήστε το κουμπί (κλήσης) μία φορά για να απαντήσετε σε μια κλήση.
  • Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (κλήσης) για 2 δευτερόλεπτα περίπου για να απορρίψετε μια κλήση.
Κατά τη διάρκεια κλήσης
  • Πατήστε το κουμπί (κλήσης) μία φορά για να τερματίσετε μια κλήση.
  • Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (κλήσης) για 2 δευτερόλεπτα περίπου, για να αλλάξετε τη συσκευή κλήσης μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone ή του κινητού τηλεφώνου.

Υποστηριζόμενο προφίλ: HSP (Headset Profile)

Εξερχόμενη κλήση
  • Πατήστε το κουμπί (κλήσης) μία φορά για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση. (*)
Εισερχόμενη κλήση
  • Πατήστε το κουμπί (κλήσης) μία φορά για να απαντήσετε σε μια κλήση.
Κατά τη διάρκεια κλήσης
  • Πατήστε το κουμπί (κλήσης) μία φορά για να τερματίσετε μια κλήση. (*)

*Μερικές συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.