Ο χρόνος φόρτισης είναι πολύ μεγάλος.

  • Ελέγξτε εάν τα ακουστικά και ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένα άμεσα και όχι μέσω διανομέα USB.
  • Ελέγξτε εάν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται.