Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 10)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

 • Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
 1. Επαναφέρετε τον υπολογιστή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
 2. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

  Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα περίπου.

  Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) συνεχίζει να αναβοσβήνει αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας).

  Μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, εάν έχουν συνδεθεί αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

  Ελέγξτε την κατάσταση της σύνδεσης στον υπολογιστή και, αν δεν έχει επιτευχθεί, προχωρήστε στο βήμα 3.

 3. Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.
  1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο έντασης ήχου στη γραμμή εργαλείων των Windows και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή [Playback devices].

  2. Κάντε δεξί κλικ στο [WI-C200] ή το [WI-C310].

   Εάν δεν εμφανίζεται το [WI-C200] ή το [WI-C310] στην οθόνη [Sound], κάντε δεξί κλικ στην οθόνη [Sound] και, κατόπιν, επιλέξτε [Show Disconnected Devices].

  3. Επιλέξτε [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

   Η σύνδεση επιτυγχάνεται. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

Υπόδειξη

 • Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

 • Αν η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
 • Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
 • Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.