Υποστηριζόμενα codec

Το codec είναι ένας αλγόριθμος κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται κατά τη μετάδοση ήχου μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Τα ακουστικά υποστηρίζουν τα εξής 2 codec για αναπαραγωγή μουσικής μέσω σύνδεσης A2DP: SBC και AAC.

 • SBC

  Αυτό είναι συντομογραφία για το Subband Codec.

  Είναι η τυπική τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται σε συσκευές Bluetooth.

  Όλες οι συσκευές Bluetooth υποστηρίζουν το SBC.

 • AAC

  Αυτό είναι συντομογραφία για το Advanced Audio Coding.

  Το AAC χρησιμοποιείται κυρίως από προϊόντα της Apple όπως τα iPhone και παρέχει ήχο υψηλότερης ποιότητας από το SBC.