Διεξαγωγή κλήσης

Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο, το οποίο υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ή HSP (Headset Profile), μέσω σύνδεσης Bluetooth.

 • Εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει και το προφίλ HFP και το HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
 • Η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
 • Υποστηρίζονται μόνο οι συνήθεις τηλεφωνικές κλήσεις. Οι εφαρμογές για τηλεφωνικές κλήσεις σε τηλέφωνα smartphone ή προσωπικούς υπολογιστές δεν υποστηρίζονται.
 1. Συνδέστε πρώτα τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο.
 2. Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να πραγματοποιήσετε κλήση.

  Όταν πραγματοποιείτε κλήση, ο ήχος κλήσης ακούγεται από τα ακουστικά.

  Εάν πραγματοποιείτε μια κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή σταματάει.

  Εάν δεν ακούγεται ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών, αλλάξτε τη συσκευή κλήσης στα ακουστικά χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο ή πατώντας παρατεταμένα το κουμπί (κλήσης) για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

  A: Μικρόφωνο

 3. Πατήστε το κουμπί + ή - για να ρυθμίσετε την ένταση.

  Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

 4. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το κουμπί (κλήσης) ξανά στα ακουστικά.

  Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

 • Η ένταση ήχου για κλήση μπορεί να ρυθμιστεί μόνον κατά τη διάρκεια συνομιλίας.
 • Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Η αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης δεν αλλάζει την ένταση αναπαραγωγής της μουσικής και αντίστροφα.

Σημείωση

 • Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
 • Η φωνή σας ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, οι ήχοι περιβάλλοντος ή οι ήχοι λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστούν μέσω των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.