Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων

 1. Προστατευτικά "μαξιλαράκια"
 2. Δεξιά μονάδα
  Η δεξιά μονάδα φέρει την ένδειξη (δεξιά).
  Αγκιστρώστε την αριστερή και τη δεξιά μονάδα με τον ενσωματωμένο μαγνήτη.
 3. Αριστερή μονάδα
  Η αριστερή μονάδα φέρει την ένδειξη (αριστερά).
  Αγκιστρώστε την αριστερή και τη δεξιά μονάδα με τον ενσωματωμένο μαγνήτη.
 4. Ανάγλυφη κουκκίδα
  Η αριστερή μονάδα φέρει μια ανάγλυφη κουκκίδα.
 5. Ενδεικτική λυχνία (μπλε/κόκκινη)
  Ανάβει με κόκκινο χρώμα κατά τη φόρτιση.
  Ανάβει με κόκκινο ή μπλε χρώμα για να υποδηλώσει την κατάσταση τροφοδοσίας ή επικοινωνίας των ακουστικών.
 6. Μικρόφωνο
  Λαμβάνει τον ήχο της φωνής σας (όταν μιλάτε στο τηλέφωνο).
 7. Ενσωματωμένη κεραία
  Μια κεραία Bluetooth είναι ενσωματωμένη στα ακουστικά.
 8. Κουμπί +/ (ένταση +/επόμενο)
 9. Κουμπί / (τροφοδοσίας/αναπαραγωγής/κλήσης)
  Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ακουστικών, την αναπαραγωγή μουσικής ή την πραγματοποίηση κλήσης.
 10. Θύρα USB Type-C
  Συνδέστε τα ακουστικά με έναν υπολογιστή ή έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB του εμπορίου χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, για να φορτίσετε τα ακουστικά.
 11. Κουμπί -/ (ένταση -/προηγούμενο)