Αλλοιωμένος ήχος

  • Διατηρείτε τα ακουστικά μακριά από φούρνο μικροκυμάτων, Wi-Fi κ.λπ.