Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Μπορείτε να ελέγξετε το φορτίο που απομένει στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Αν ενεργοποιήσετε τα ακουστικά, μπορείτε να ακούσετε φωνητικές οδηγίες που υποδεικνύουν το φορτίο της μπαταρίας που απομένει.

"Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) (Η τιμή "XX" υποδεικνύει το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει.)

"Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το φορτίο μπαταρίας που απομένει το οποίο υποδεικνύεται από τις φωνητικές οδηγίες ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Επίσης, η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) αναβοσβήνει (για 15 δευτερόλεπτα περίπου), αν το φορτίο μπαταρίας που απομένει είναι 20% ή χαμηλότερο κατά την ενεργοποίηση των ακουστικών.

Όταν το φορτίο που απομένει είναι χαμηλό

Η ενδεικτική λυχνία που εμφανίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή αλλάζει σε κόκκινη. Αν ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Low battery, please recharge headset" (Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας, επαναφορτίστε τα ακουστικά), φορτίστε τα ακουστικά το συντομότερο δυνατόν.

Όταν η μπαταρία εξαντληθεί εντελώς, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος "μπιπ" από τα ακουστικά, θα ακουστούν φωνητικές οδηγίες "Please recharge headset. Power off" (Επαναφορτίστε τα ακουστικά. Διακοπή τροφοδοσίας) και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Όταν χρησιμοποιείτε iPhone ή iPod touch

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με ένα iPhone ή iPod touch μέσω σύνδεσης Bluetooth HFP, θα προβληθεί στην οθόνη ένα εικονίδιο, το οποίο υποδηλώνει το φορτίο μπαταρίας ακουστικών που απομένει.

A: Φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που έχει απομείνει

B: 100% - 70%

C: 70% - 50%

D: 50% - 20%

E: 20% ή χαμηλότερο (απαιτείται φόρτιση)


Το φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει προβάλλεται επίσης στο widget ενός iPhone ή iPod touch που εκτελεί iOS 9 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone ή το iPod touch.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Όταν χρησιμοποιείτε τηλέφωνο smartphone Android (λειτουργικό σύστημα 8.1 ή νεότερη έκδοση)

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε ένα τηλέφωνο smartphone Android μέσω σύνδεσης Bluetooth HFP, επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] για να εμφανίσετε το φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει. Θα εμφανιστεί ως "100%", "70%", "50%" ή "20%". Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Σημείωση

  • Αν συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα iPhone, iPod touch ή σε ένα τηλέφωνο smartphone Android με "Media audio" (A2DP) μόνο με σύνδεση πολλαπλών σημείων, το φορτίο μπαταρίας που απομένει δεν θα προβάλλεται σωστά.
  • Το φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να μην προβληθεί σωστά αν τα ακουστικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε και εκφορτίστε την μπαταρία πολλές φορές, για να προβάλετε σωστά το φορτίο μπαταρίας που απομένει.