Εμπορικά σήματα

  • Η επωνυμία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
  • Οι επωνυμίες iPod, iPod touch, macOS, Mac και Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
  • Η επωνυμία App Store είναι σήμα υπηρεσιών της Apple Inc. κατατεθέν στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
  • Το iOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και η χρήση του γίνεται κατόπιν άδειας.
  • Οι επωνυμίες Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
  • Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sony Corporation γίνεται κατόπιν άδειας.
  • Οι ονομασίες USB Type-C™ και USB-C™ είναι εμπορικά σήματα του USB Implementers Forum.

Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.