Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone

 1. Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.
 2. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

  Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα περίπου.

  Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) συνεχίζει να αναβοσβήνει αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας).

  Μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, εάν έχουν συνδεθεί αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

  Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο iPhone. Εάν δεν είναι συνδεδεμένη, συνεχίστε στο βήμα 3.

 3. Προβάλετε τις συσκευές που είναι συζευγμένες με το iPhone.
  1. Επιλέξτε [Settings].
  2. Αγγίξτε [Bluetooth].

  3. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

 4. Αγγίξτε το [WI-C200] ή το [WI-C310].

  Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

Υπόδειξη

 • Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σημείωση

 • Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
 • Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το iPhone με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στο iPhone και πραγματοποιήστε τη ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στο iPhone, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.