Hukom. kam.inds.

stillbillede, film

Giver dig mulighed for at registrere op til 3 ofte anvendte tilstande eller produktindstillinger til produktet og op til 4 (M1 til M4) til hukommelseskortet. Du kan genkalde indstillingerne ved blot at anvende tilstandsknappen.

  1. Indstil produktet til den indstilling, du ønsker at registrere.
  2. MENU (Optagelse) → [Optagetilstand][Hukom. kam.inds.] → ønsket nummer.
  3. Tryk på midten af kontrolhjulet for at bekræfte.

Punkter, som kan registreres

  • Du kan registrere forskellige funktioner til optagelse. De punkter, som faktisk kan registreres, vises på menuen af kameraet.
  • Blænde (F-tal)
  • Lukkerhastighed

Sådan ændres registrerede indstillinger

Ændr indstillingen til den ønskede indstilling og registrer indstillingen på ny til det samme tilstandsnummer.

Bemærk!

  • M1 til M4 kan kun vælges, når der er sat et hukommelseskort ind i produktet.
  • Når indstillingerne på et hukommelseskort registreres, er det kun et hukommelseskort, som er blevet valgt vha. [Vælg medie], som kan anvendes.
  • Programskift kan ikke registreres.
  • For visse funktioner matcher positionen af vælgeren og den indstilling, der faktisk anvendes til optagelse, muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du optage billeder ved at referere til den information, som vises på skærmen.