Blændefremfør. i AF

stillbillede

Ændrer blændefremføringssystemet for at prioritere ydelsen for autofokussporingen eller for at prioritere lydløs.

  1. MENU (Fokus) → [AF/MF][Blændefremfør. i AF] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fokusprioritet:
Ændrer blændefremføringssystemet til at prioritere autofokusydelsen.
Standard:
Anvender standard-blændefremføringssystemet.
Lydløs prioritet:
Ændrer blændefremføringssystemet for at prioritere stilhed, så lyden fra blændefremføringen er mere stille end i [Standard].

Bemærk!

  • Når [Fokusprioritet] er valgt, kan lyd fra blændefremføringen muligvis høres, eller blændeeffekten er muligvis ikke synlig på skærmen.Den kontinuerlige optagehastighed kan også blive langsommere, eller skærmen kan muligvis flimre.For at undgå disse fænomener skal indstillingen ændres til [Standard].
  • Når der er valgt [Lydløs prioritet], bliver fokuseringshastigheden muligvis langsommere, og det kan være sværere at fokusere på et motiv.
  • Fokus under kontinuerlig optagelse er låst til indstillingen for den første optagelse, når parameteren for [Blændefremfør. i AF] er indstillet til [Standard] eller [Lydløs prioritet], og F-værdien er større end F22.
  • Effekten varierer muligvis afhængigt af det objektiv, du anvender, og optageforholdene.