Tilslutning (oplysninger om smartphonetilslutning)

Viser den QR Code eller det SSID, som anvendes til at tilslutte kameraet til en smartphone.

  1. MENU (Netværk) → [Smartphonetilsl.][Tilslutning].
    QR Code og SSID vises.
    • Du kan skifte mellem visning af QR Code og adgangskode ved at trykke på (Slet)-knappen.