Valg af fokusmetoden (Fokustilstand)

Vælger den fokusmetode som passer til motivets bevægelse.

 1. Drej på fokustilstandsvælgeren, mens du trykker på frigørelsesknappen for tilstandsknaplåsen, og vælg den ønskede tilstand.

Detaljer om indstilling

AF-S (Enkeltbilled-AF):
Produktet låser fokus, når først fokuseringen er gennemført. Anvend denne, når motivet ikke er i bevægelse.


AF-C (Kontinuerlig AF):
Produktet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen er holdt trykket halvvejs ned. Brug dette, når motivet er i bevægelse. I tilstanden [Kontinuerlig AF] er der ikke noget bip, når kameraet fokuserer.

DMF (direkte manuel fokus):
Du kan foretage finjusteringer manuelt efter udførsel af autofokus, hvorved du kan fokusere hurtigere på et motiv, end når du anvender [Manuel fokus] fra begyndelsen. Dette er praktisk i situationer som ved makrooptagelse.

MF (Manuel fokus):
Justerer fokus manuelt. Hvis du ikke kan fokusere på det tilsigtede motiv vha. autofokus, skal du anvende [Manuel fokus].


Fokusindikator

(tændt):
Motivet er fokuseret, og fokus er låst.

(blinker):
Motivet er ikke fokuseret.

(tændt):
Motivet er fokuseret. Fokus vil blive justeret kontinuerligt i overensstemmelse med motivets bevægelser.

(tændt):
Fokusering er i gang.

Motiver, som det er svært at fokusere på vha. autofokus

 • Mørke og fjerne motiver
 • Motiver med ringe kontrast
 • Motiver set gennem glas
 • Motiver i hurtig bevægelse
 • Reflekterende lys eller skinnende overflader
 • Blinkende lys
 • Motiver i modlys
 • Kontinuerligt gentagende mønstre som f.eks. bygningsfacader
 • Motiver i et fokusområde med forskellige brændvidder

Tip!

 • I tilstanden [Kontinuerlig AF] kan du låse fokus ved at trykke og holde på den knap, som har fået tildelt [Fokuslås]-funktionen.
 • Når du indstiller fokus til uendelig i tilstanden [Manuel fokus] eller tilstanden [Dir. man. fokus.], skal du sørge for, at fokus er på et tilstrækkeligt fjernt motiv ved at kontrollere skærmen eller søgeren.

Bemærk!

 • Når der er indstillet [Kontinuerlig AF], ændres billedvinklen muligvis lidt efter lidt under fokusering. Dette påvirker ikke de faktisk optagede billeder.
 • Selv hvis fokustilstandsvælgeren er indstillet til AF-S eller DMF, vil fokustilstanden ændres til [Kontinuerlig AF], når du optager film, eller når tilstandsknappen er indstillet til (Slow-&Hurtigmotion).