Vis start for optag. (stillbillede)

stillbillede, film

Angiver, om timingen for udløsning af lukkeren skal indikeres med en sort skærm under blackout-fri optagelse. Den sorte skærm gør det nemmere visuelt at bekræfte, hvornår lukkeren udløses.

  1. MENU (Opsætning) → [Visningsfunktion][Vis start for optag.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Skærmen bliver sort, når du optager det første billede under blackout-fri optagelse.
Fra:
Skærmen bliver ikke sort, når du optager det første billede under blackout-fri optagelse.