Billedfrek. f. søger (stillbillede)

Vis motivets bevægelser mere jævnt ved at justere billedhastigheden for søgeren under optagelse af stillbilleder. Denne funktion er praktisk ved optagelse af et motiv i hurtig bevægelse.

 1. MENU (Opsætning) → [Søger/Skærm][Billedfrek. f. søger] → ønsket indstilling.
  • Denne funktion kan tildeles til en tast efter eget valg vha. [Specialtastindstil.].

Detaljer om menupunkt

Standard:
Viser motivet med en normal billedhastighed på søgeren.
Høj:
Viser motivets bevægelser mere jævnt på søgeren.
Højere:
Viser motivets bevægelser mere jævnt på søgeren end [Høj].

Bemærk!

 • Når [Billedfrek. f. søger] er indstillet til [Højere], bliver søgerens opløsning lavere, og visningsforstørrelsen bliver mindre.
 • Når [Billedfrek. f. søger] er indstillet til [Høj] eller [Højere], bliver [Visningskvalitet] låst til [Standard].
 • Selv hvis [Billedfrek. f. søger] er indstillet til [Høj] eller [Højere], kan billedhastigheden være begrænset afhængigt af temperaturen i optagemiljøet og optageforholdene.
 • Billedhastigheden er begrænset i følgende situationer:
  • Under afspilning
  • Under HDMI-tilslutning
  • Når temperaturen inde i kamerahuset er høj
  • Når [Lukkertype] er indstillet til [Elektron. lukker] eller [Auto], og der udføres kontinuerlig optagelse.