Bracketindstillinger: Bracket.rækkef.

stillbillede

Du kan indstille optagerækkefølgen for eksponeringsbracketing eller hvidbalancebracketing.

  1. Vælg (Bracket) ved at dreje på tilstandsknappen for fremføring.
    • Drej på tilstandsknappen for fremføring mens du holder ned på frigørelsesknappen for tilstandsknaplåsen for fremføring.
  2. MENU (Optagelse) → [Fremfør.metode][Bracketindstillinger][Bracket.rækkef.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

0→-→+:
Optager billeder med eksponeringen ændret i rækkefølgen standard, mørk og lys under eksponeringsbracketing.
Optager billeder med farvetemperaturen ændret i rækkefølgen standard, lav og høj under hvidbalancebracketing.
-→0→+:
Optager billeder med eksponeringen ændret i rækkefølgen mørk, standard og lys under eksponeringsbracketing.
Optager billeder med farvetemperaturen ændret i rækkefølgen lav, standard og høj under hvidbalancebracketing.