Fjernoptag.indst. (smartphone)

Konfigurerer indstillinger for billeder, der gemmes, når du udfører fjernoptagelse vha. en smartphone.

  1. MENU (Netværk) → [Smartphonetilsl.][Fjernoptag.indst.] → ønsket indstillingspunkt.

Detaljer om menupunkt

Lagringsdest. stillbil.:
Indstiller, om stillbilleder skal gemmes eller ej på både kameraet og computeren under fjernoptagelse. ([Kun smartphone]/[Smartph.+kam.]/[Kun kamera])
Str. på gemt bill.:
Vælger filstørrelsen for billeder, som skal overføres til smartphonen, når [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Smartph.+kam.]. JPEG/HEIF-filen i originalstørrelse eller en JPEG/HEIF-fil svarende til 2M kan overføres. ([Original]/[2M])
RAW+J gem bil.:
Vælger filtypen for billeder, som skal overføres til smartphonen, når [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Smartph.+kam.]. ([RAW og JPEG]/[Kun JPEG]/[Kun RAW])
RAW+H gem bil.:
Vælger filtypen for billeder, som skal overføres til smartphonen, når [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Smartph.+kam.]. ([RAW og HEIF]/[Kun HEIF]/[Kun RAW])
Gem JPEG-str./ Gem HEIF-str.:
Vælger det billedformat, som skal gemmes på smartphonen, når [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Smartph.+kam.]. ([Stor størrelse]/[Lille størrelse])

Bemærk!

  • Når der er sat et hukommelseskort, som ikke kan optages på, i kameraet, kan du ikke optage stillbilleder, selvom [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Kun kamera] eller [Smartph.+kam.].
  • Når [Kun kamera] eller [Smartph.+kam.] er valgt for [Lagringsdest. stillbil.], og der ikke er sat noget hukommelseskort i kameraet, vil lukkeren ikke blive udløst, selvom [Udløs uden kort] er indstillet til [Aktiver].
  • Du kan ikke udføre fjernoptagelse med en smartphone, mens der vises et stillbillede på kameraet.
  • [RAW+J gem bil.] og [RAW+H gem bil.] kan kun indstilles, når [Filformat] under [Billedkvalitetsindstil.] er indstillet til [RAW og JPEG] eller [RAW og HEIF].