Kont. optag.hast.

stillbillede

Indstiller den kontinuerlige optagehastighed ved brug af den elektroniske lukker.

  1. MENU (Optagelse) → [Fremfør.metode][Kont. optag.hast.] → ønsket indstillingspunkt.

Detaljer om menupunkt

Hi(El. lukker):
Indstiller den kontinuerlige optagehastighed, når tilstandsknappen til fremføring er indstillet til (Kontinuerlig optagelse: Hi). ([20 billeder/sek.]/[15 billeder/sek.]/[10 billeder/sek.]/[5 billeder/sek.])
Mid(El. lukker):
Indstiller den kontinuerlige optagehastighed, når tilstandsknappen til fremføring er indstillet til (Kontinuerlig optagelse: Mid). ([20 billeder/sek.]/[15 billeder/sek.]/[10 billeder/sek.]/[5 billeder/sek.])
Lo(El. lukker):
Indstiller den kontinuerlige optagehastighed, når tilstandsknappen til fremføring er indstillet til (Kontinuerlig optagelse: Lo). ([20 billeder/sek.]/[15 billeder/sek.]/[10 billeder/sek.]/[5 billeder/sek.])

Tip!

  • Når du anvender den elektroniske lukker, er den kontinuerlige optagehastighed, med tilstandsknappen for fremføring indstillet til (Kontinuerlig optagelse: Hi+), højst 30 billeder pr. sekund.

Bemærk!

  • Tallene i navnene på indstillingsværdierne angiver den maksimale kontinuerlige optagehastighed, når indstillingsværdien er valgt.