Liste over ikoner på skærmen

Det viste indhold og deres positioner på illustrationerne er kun retningslinjer og kan eventuelt afvige fra de faktiske visninger.

Beskrivelser er angivet under angivelserne af ikonerne.

Ikoner på optageskærmen

Skærmtilstand

Illustration af skærmen i skærmtilstanden

Søgertilstand

Illustration af skærmen i søgertilstanden

 1. Optagetilstand/scenegenkendelse
  P P* A S M
  Optagetilstand
  Registreringsnummer
  Ikoner for Scenegenkendelse
 2. Kameraindstillinger
  NO CARD
  Hukommelseskortstatus
  100/1h30m
  Resterende antal billeder, som kan optages/optagetid for film
  Skriver data/Antal billeder som mangler at blive skrevet
  50M / 44M / 42M / 33M / 21M / 19M / 18M / 14M / 12M / 11M / 8.3M
  Billedformat for stillbilleder
  RAW
  RAW-optagelse (komprimeret/tabsfri komprimering (L/M/S)/ukomprimeret)
  J-X.FINE J-FINE J-STD J-LIGHT H-X.FINE H-FINE H-STD H-LIGHT
  JPEG-kvalitet / HEIF-kvalitet
  4:2:2
  HEIF-farvesampling
  XAVC HS 8K XAVC HS 4K XAVC S 4K XAVC S HD XAVC S-I 4K XAVC S-I HD
  Filformat for film
  120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p
  Billedhastighed for film
  Optageindstilling for film
  Proxyoptagelse
  4:2:2 10bit/4:2:0 10bit/4:2:0 8bit
  Farvesampling og bitdybde på film
  240fps 200fps 120fps 100fps 60fps 50fps 30fps 25fps 15fps 12fps 8fps 6fps 4fps 3fps 2fps 1fps
  Billedhastighed for optagelse i slow-/hurtigmotion
  Blitzopladning i gang
  Indstillingseffekt fra
  Eksponeringseffekt (Kun eksponeringsindstilling)
  AF-lampe
  Flimmer detekteret
  NFC aktiv
  SteadyShot fra/til, Advarsel for kamerarystelser
  SteadyShot brændvidde / Advarsel for kamerarystelser
  Kun optisk zoom /Klar billedzoom/Digital zoom
  PC-fjernbetjening
  Visning på lys skærm
  Lydløs tilstand
  Fjernbetjening
  FTP-funktion/Status for FTP-overførsel
  Tilsluttet til Wi-Fi/frakoblet Wi-Fi
  Tilsluttet til LAN/Afbrudt fra LAN
  Ingen lydoptagelse på film
  Reduktion af vindstøj
  Skrivning af copyrightoplysninger [Til]
  Skrivning af IPTC-oplysninger [Til]
  Gamma-vis.hjæ.type
  Berøringsfunktion i optagetilstand (berøringsfokus/berøringssporing/fra)
  Annuller fokus
  Sporing Annuller
  Punktfokus
  Udførsel af [Punktfokus]
  Bluetooth-tilslutning til rådighed/Bluetooth-tilslutning ikke til rådighed
  Tilsluttet til smartphone/Ikke tilsluttet til smartphone
  Indhentning af stedinformation/Stedinformation kan ikke indhentes
  Flytilstand
  Advarsel for overophedning
  Databasefil fuld/Databasefilfejl
 3. Batteri
  Resterende batteri
  Advarsel for resterende batteri
  USB-strømforsyning
 4. Optageindstillinger
  Fremf.metode
  Blitztilstand/Trådløs blitz/Rødøjereduktion
  ±0.0
  Blitzkompens.
  Fokustilstand
  Fokusområde
  Lysmålingstilstand
  7500K A5 G5
  Hvidbalance (Automatisk, forudindstilling, auto under vandet, brugertilpasset, farvetemperatur, farvefilter)
  D-områdeoptim.
  Kreativt udseende
  Ansigt/øj.prio. AF
  Billedprofil
  Lukkertype
  Optagemedie
  Billedfrek. f. søger
  Bredde-højde-forhold for stillbilleder
 5. Fokusindikator-/eksponeringsindstillinger
  Fokusindikator
  1/250
  Lukkerhastighed
  1/400
  Blitzsynk.hast.pri.
  F3.5
  Blændeværdi
  Eksponeringskompensation/Manuelt afpasset
  ISO400
  ISO AUTO
  ISO 400
  ISO-følsomhed
  AE-Lås/FEL-lås/AWB-lås
  Optagelse
 6. Vejledninger/andet
  Sporing Annuller
  Vejledningsvisning til sporing
  Annuller fokus
  Vejledningsvisning til annullering af fokusering
  Kontrolhjulfunktion
  Vejledningsvisning til Min vælger


  Bracketindikator

  Område for punktmåling
  Histogram
  Digitalt vaterpas
  STBY REC
  Filmoptagelsesstandby/Filmoptagelse i gang
  1:00:12
  Aktuel filmoptagelsestid (timer: minutter: sekunder)
  Lydformat


  Lydniveauvisning

  REC-kontrol
  4K/RAW ekstern udgang
  00:00:00.00
  Tidskode (timer: minutter: sekunder. billeder)
  00 00 00 00
  Brugerbit
  2/4
  Multiopt. pixelskift

Ikoner på afspilningsskærmen

Afspilning af enkeltbillede

Illustration af skærmen under afspilning af enkeltbillede

Visning af histogram

Illustration af skærmen under histogramvisning

 1. Grundlæggende information
  Afspilningsmedie
  IPTC-information
  Bedømmelse
  Beskyt
  3/7
  Filnummer/Antal billeder i visningstilstanden
  NFC aktiv
  Resterende batteri
  Vis som gruppe
  Beskåret billede
  Proxyfilm inkluderet
  000000 2/4
  Multiopt. pixelskift
  Der er tilføjet et stemmememo.
  Status for FTP-overførsel
 2. Kameraindstillinger

  Se "Ikoner på optageskærmen".

 3. Optageindstillinger
  35mm
  Objektbrændvidde
  HLG
  HDR-optagelse (Hybrid Log-Gamma)
  Der er copyrightoplysninger for billedet

  Se "Ikoner på optageskærmen" for andre ikoner, der vises på dette område.

 4. Billedoplysninger
  Information om breddegrad/længdegrad
  2021-1-1 10:37:00PM
  Dato for optagelse
  100-0003
  Mappenummer - filnummer
  C0003
  Filmfilnummer
  Histogram (Luminans/R/G/B)