LA-EA3-/LA-EA5-monteringsadapter

Hvis du anvender LA-EA3-fatningsadapteren (sælges separat) eller LA-EA5-fatningsadapteren (sælges separat), er de følgende funktioner til rådighed.

Optagelse i fuldt format:

Kun til rådighed med objektiver, som kan optage i fuldt format

Autofokus:

LA-EA3: Kun til rådighed med SAM/SSM-objektiv

LA-EA5: Fås med AF-objektiver med A-fatning* (for andre objektiver end SAM og SSM er autofokus drevet af LA-EA5 AF-koblingen.)

*Autofokus er ikke til rådighed med visse Minolta/Konica Minolta-objektiver og -telekonvertere

.

AF-system:
Fasedetektion AF

AF/MF-valg:
Kan ændres vha. betjeningskontakten på objektivet.

Fokustilstand:
Enkeltbilled-AF/Kontinuerlig AF/Direkte manuel fokus (Dir. man. fokus.)/Manuel fokus

 • Når der anvendes en monteringsadapter i filmtilstand, skal blændeværdien og fokus justeres manuelt.

Tilgængeligt fokusområde:

[Bred]/[Zone]/[Fastlås centrum]/[Punkt]/[Udvid punkt]/[Sporing]

SteadyShot:
I kamerahus


Om autofokus under kontinuerlig optagelse

Selvom kameraet sporer motivet i fokus uanset indstillingerne for kontinuerlig optagelse og [Lukkertype], optages funktionen som følger i visse tilfælde.

 • Fokus er låst til indstillingen i den første optagelse, når F-værdien er større end F22 under følgende forhold.
  • Når [Lukkertype] er indstillet til [Mekanisk lukker], og den kontinuerlige optagetilstand er indstillet til [Kontinuerlig optagelse: Hi+], [Kontinuerlig optagelse: Hi] eller [Kontinuerlig optagelse: Mid]
  • Når [Lukkertype] er indstillet til [Elektron. lukker] eller [Auto]
 • Når du optager med [Kontinuerlig optagelse: Hi+] eller [Kontinuerlig optagelse: Hi], og [Lukkertype] er indstillet til [Auto] eller [Elektron. lukker], varierer den kontinuerlige optagehastighed i henhold til indstillingen for fokustilstand som følger.
  • [Enkeltbilled-AF]/[DMF]/[Manuel fokus]: Den samme hastighed, som når der er monteret et E-fatningsobjektiv (Fokus er låst til indstillingen i den første optagelse.)
  • [Kontinuerlig AF]: Maksimalt 10 billeder pr. sekund