Billedkvalitetsindstil.: JPEG-billedstr./HEIF-billedstør.

stillbillede

Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et stort papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages.

  1. MENU (Optagelse) → [Billedkvalitet][Billedkvalitetsindstil.][JPEG-billedstr.]/[HEIF-billedstør.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt


Når [Format] er indstillet til 3:2

Indstillingsværdier Pixelnummer (vandret × lodret)
L: 50M 8640×5760 pixels
M: 21M 5616×3744 pixels
S: 12M 4320×2880 pixels


Når [Format] er indstillet til 4:3

Indstillingsværdier Pixelnummer (vandret × lodret)
L: 44M 7680×5760 pixels
M: 19M 4992×3744 pixels
S: 11M 3840×2880 pixels


Når [Format] er indstillet til 16:9

Indstillingsværdier Pixelnummer (vandret × lodret)
L: 42M 8640×4864 pixels
M: 18M 5616×3160 pixels
S: 11M 4320×2432 pixels


Når [Format] er indstillet til 1:1

Indstillingsværdier Pixelnummer (vandret × lodret)
L: 33M 5760×5760 pixels
M: 14M 3744×3744 pixels
S: 8.3M 2880×2880 pixels

Tip!

  • Når du optager i M- eller S-format, ændres pixeltallet ikke, selv om du skifter billedvinklen mellem fuldt billedformat og APS-C-format.

Bemærk!

  • L-formatet kan ikke vælges ved optagelse i APS-C-formatet. Hvis du optager i APS-C-format, mens L-formatet er valgt, skifter billedformatet midlertidigt til M-formatet.