Blitzsynk.hast.pri.

stillbillede

Når optagetilstanden er M (Manuel eksp.) eller S (Lukkerhast.prior.), og du optager med den mekaniske lukker, indstiller denne funktion, om der skal gives forrang til blitzsynkroniseringshastigheden, og om den høje ende af hastighedsområdet skal udvides eller ej.
  1. MENU (Eksponering/Farve) → [Blitz][Blitzsynk.hast.pri.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Udvider hastighedsområdet for blitzsynkronisering automatisk afhængigt af, om der er monteret en ekstern blitz og kameraets indstillinger. Hastigheden for blitzsynkronisering er 1/400 sekund, når du optager i fuldt billedformat, og 1/500 sekund, når du optager i APS-C-format.
Til:
Udvider hastighedsområdet for blitzsynkronisering. Hastigheden for blitzsynkronisering er 1/400 sekund, når du optager i fuldt billedformat, og 1/500 sekund, når du optager i APS-C-format.
Fra:
Udvider ikke hastighedsområdet for blitzsynkronisering. Hastigheden for blitzsynkronisering er 1/320 sekund, når du optager i fuldt billedformat, og 1/400 sekund, når du optager i APS-C-format.


Om blitzsynkroniseringshastigheden, når lukkertypen er den elektroniske lukker

Hastigheden for blitzsynkronisering, når du optager med den elektroniske lukker, er 1/200 sekund med fuldt billedformat og 1/250 sekunder ved optagelse i APS-C-format. Når du optager med den elektroniske lukker, udvides området for blitzsynkroniseringshastigheden ikke.

Tip!

  • Når lukkerhastigheden er indstillet til den udvidede blitzsynkroniseringshastighed, vises (blitz)-ikonet med lukkerhastigheden.

Bemærk!

  • Når [Blitzsynk.hast.pri.] er indstillet til [Auto], udvides hastighedsområdet for blitzsynkronisering kun, hvis der er monteret en ekstern blitz på multiinterface-tilbehørsskoen. Indstil [Blitzsynk.hast.pri.] til [Til], når du optager billeder med en blitz, som er monteret på (blitzsynkronisering)-terminalen.
  • Når hastighedsområdet for blitzsynkronisering er udvidet, kan den kontinuerlige optagehastighed blive langsommere, eller lukkerlyden kan blive højere.