Antal billeder, som kan optages

Når du sætter et hukommelseskort ind i kameraet, og tænder for kameraet, vises det antal billeder, som kan optages (hvis du fortsætter med at optage med de aktuelle indstillinger), på skærmen.

Bemærk!

  • Når "0" (antallet af optagbare billeder) blinker orange, er hukommelseskortet fuldt. Udskift hukommelseskortet med et andet, eller slet billeder fra det aktuelle hukommelseskort.
  • Når "NO CARD" blinker orange, betyder det, at der ikke er sat noget hukommelseskort i. Indsæt et hukommelseskort.
  • Hvis (Advarsel)-ikonet eller (Funktionsfejl)-ikonet vises, er der noget galt med hukommelseskortet. Udskift hukommelseskortet med et andet.

Antallet af billeder som kan optages på et hukommelseskort

Tabellen nedenfor viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages på et hukommelseskort, som er formateret med dette kamera.

De viste antal afspejler følgende forhold:

  • Brug af et Sony-hukommelseskort
  • [Format] er indstillet til [3:2], og [JPEG-billedstr.]/[HEIF-billedstør.] er indstillet til [L: 50M]. *1


Værdierne kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og typen af anvendt hukommelseskort.

(Enhed: billeder)

JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet/ Filformat SD-hukommelseskort CFexpress Type A-hukommelseskort
64 GB 128 GB 80 GB 160 GB
JPEG Let 6800 13600 7900 15600
JPEG Standard 4700 9400 5400 10800
JPEG Fin 3200 6400 3700 7400
JPEG Ekstra fin 1700 3400 1900 4000
HEIF Let 9100 18200 10600 21200
HEIF Standard 6800 13600 7900 15600
HEIF Fin 5100 10200 5900 11800
HEIF Ekstra fin 3400 6900 4000 8000
RAW og JPEG (Komprimeret RAW)*2 700 1400 800 1700
RAW og HEIF (Komprimeret RAW)*2 800 1600 900 1800
RAW (Komprimeret RAW) 900 1900 1100 2200
RAW og JPEG (Tabsfri komprimeret: L)*2 600 1300 700 1500
RAW og HEIF (Tabsfri komprimeret: L)*2 700 1400 800 1600
RAW (Tabsfri komprimeret: L) 800 1600 900 1900
RAW og JPEG (Ukomprimeret RAW)*2 400 800 500 1000
RAW og HEIF (Ukomprimeret RAW)*2 400 900 500 1000
RAW (Ukomprimeret RAW) 500 1000 600 1200

*1Når [Format] er indstillet til andet end [3:2], kan du optage flere billeder end de antal, der er vist i tabellen ovenfor. (undtagen når der er valgt [RAW])

*2JPEG-billedkvalitet, når [RAW og JPEG] er valgt: [Fin]
HEIF-billedkvalitet, når [RAW og HEIF] er valgt: [Fin]

Bemærk!

  • Selvom antallet af billeder, som kan optages, er højere end 9999 billeder, vises der "9999".