Vedhæftning af lydfiler til billeder (Stemmememo)

Du kan optage optageforhold eller billedbeskrivelser med din stemme og vedhæfte lydfiler til billeder som stemmememoer.

Stemmememoer kan overføres til en computer sammen med billeder og afspilles på computeren.

 1. MENU → (Afspil) → [Valg/Memo][Stemmememo]
  Skærmen til valg af billede vises.
 2. Vælg et stillbillede som du ønsker at vedhæfte et stemmememo til.
 3. Optag din stemme mens du holder ned på midten af kontrolhjulet.
  Der gemmes en stemmememofil (.WAV) med det samme filnavn som stillbilledet i den mappe, hvor det modsvarende stillbillede er gemt.
  • Optagelse fortsætter, mens midten af kontrolhjulet er trykket ind. Optagelsen stopper, når knappen slippes.

Sådan afspilles stemmememoer

 1. MENU → (Afspil) → [Valg/Memo][Stemmememo].
 2. Vælg et stillbillede til hvilket der er vedhæftet et stemmememo, som du ønsker at afspille.
  • (ikon for stemmememo) vises på stillbilleder med vedhæftede stemmememoer.
 3. Tryk på midten af kontrolhjulet.


Sådan slettes stemmememoer

 1. MENU → (Afspil) → [Valg/Memo][Stemmememo].
 2. Vælg et stillbillede til hvilket der er vedhæftet et stemmememo, som du ønsker at slette.
 3. Tryk nederst på kontrolhjulet og vælg derefter [OK].

Tip!

 • Hvis du tildeler [Stemmememo hold] til en brugertilpasset tast vha. [Specialtastindstil.], optages der et stemmememo, mens der trykkes på tasten. Hvis du tildeler [Stemmememo til/fra] til en brugertilpasset tast, starter stemmememooptagelse, når du trykker på tasten, og stopper, når du trykker på tasten igen. Under afspilning af stemmememo starter afspilning, når der trykkes på tasten, og den stopper, når der trykkes på den igen.
 • Du kan stadig optage et stemmemo til et beskyttet stillbillede.

Bemærk!

 • Du kan ikke vedhæfte et stemmememo til en film.
 • Der kan vedhæftes en stemmememofil på op til 60 sekunder pr. stillbillede.
 • Du kan ikke tilføje et andet stemmememo til et stillbillede, til hvilket der allerede er vedhæftet et stemmememo, eller overskrive indholdet af et stemmememo som allerede er blevet vedhæftet. Slet først det vedhæftede stemmememo og optag derefter et nyt stemmememo.
 • Du kan ikke ændre mikrofonindgangsniveauet for optagelse.
 • Den indbyggede mikrofon anvendes til stemmememooptagelse. Du kan ikke anvende et eksternt apparat til lydindgang.