Vis timing for opt. (stillbillede)

stillbillede, film

Indstiller, om der skal vises mærker (f.eks. en ramme) eller ej på skærmen under optagelse. Denne funktion er praktisk i situationer, hvor det er svært at bestemme timingen af optagelsen ved blot at kigge på skærmen, som f.eks. når lukkerlyden er slået fra.

  1. MENU (Opsætning) → [Visningsfunktion][Vis timing for opt.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til: Type1:
Viser en ramme (mørk farve) omkring fokusrammen.
Til: Type2:
Viser en ramme (lys farve) omkring fokusrammen.
Til: Type3:
Viser Firkant (mørk farve) i de fire hjørner af skærmen.
Til: Type4:
Viser Firkant (lys farve) i de fire hjørner af skærmen.
Fra:
Viser ikke timingen for udløsningen af lukkeren under blackout-fri optagelse.

Eksempel på indikationen for optagetiming

[Til: Type1] / [Til: Type2] (Eksempel: [Fokusområde] er indstillet til [Fastlås centrum])

Eksempel på indikationen for optagetiming

[Til: Type3] / [Til: Type4]