Indst. for lydstyrke

Indstiller lydstyrken for filmafspilning.

  1. MENU(Opsætning) → [Lydfunktion][Indst. for lydstyrke] → ønsket indstilling.

Justering af lydstyrken under afspilning

Tryk på den nederste side på kontrolhjulet under afspilning af film for at få vist betjeningspanelet, og juster derefter lydstyrken. Du kan justere lydstyrken, mens du lytter til selve lyden.

Bemærk!

  • Hvis du vil ændre lydstyrken for [Stemmememo], skal du anvende MENU (Afspil) → [Lydstyr. stem.memo].