Prior. indstil. i AF-S

stillbillede

Indstiller, om lukkeren skal udløses eller ej, selvom motivet ikke er fokuseret, når fokustilstandsvælgeren er indstillet til AF-S (Enkeltbilled-AF) eller DMF (direkte manuel fokus), og motivet forbliver ubevægeligt.

  1. MENU (Fokus) → [AF/MF][Prior. indstil. i AF-S] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

AF:
Prioriterer fokusering. Lukkeren vil ikke blive udløst, før motivet er fokuseret.
Udløs:
Prioriterer udløsningen af lukkeren. Lukkeren vil blive udløst, selvom motivet ikke er fokuseret.
Afbalan. vægtn.:
Optager med en balanceret vægtning af både fokusering og lukkerudløsning.