Billedkvalitetsindstil.: RAW-filtype

stillbillede

Vælger filtypen for RAW-billeder.

 1. MENU (Optagelse) → [Billedkvalitet][Billedkvalitetsindstil.][RAW-filtype] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Ukomprimeret:
Optager billeder i ukomprimeret RAW-format. Når der er valgt [Ukomprimeret] for [RAW-filtype], vil billedets filstørrelse være større, end hvis det blev optaget i tabsfrit komprimeret RAW-format eller komprimeret RAW-format.

Tabsf. kom. (L)/Tabsf. kom. (M)/Tabsf. kom. (S) *:
Optager billeder vha. en tabsfri komprimeringsmetode, som ikke medfører forringelse** af billedkvaliteten og har en høj komprimeringsgrad. Filstørrelsen er mindre, end når [Ukomprimeret] er valgt.
 • Du kan vælge L/M/S som billedstørrelsen. Antallet pixels efter fremkaldelse med en Sony-applikation er det samme som L/M/S-størrelsen for JPEG/HEIF-billeder.
 • L-størrelsen kan kun vælges, når du optager i fuldt format. Når du optager i M- eller S-størrelsen, ændres pixeltallet ikke ved optagelse i fuldt format eller optagelse i APS-C-format.

*Hvis kameraets systemsoftware (firmware)-version er ver.1.30 eller nyere

**M-størrelsen og S-størrelsen reducerer billedstørrelsen, så billedopløsningen er mindre end for L-størrelsen.


Komprimeret:
Optager billeder i komprimeret RAW-format. Billedets filstørrelse vil være ca. halvdelen af det med [Ukomprimeret].

Tip!

 • Ikonerne for [RAW-filtype] vises som vist nedenfor.
  • Ukomprimeret:
  • Tabsfri komprimering (L/M/S):
  • Komprimeret:
 • Bredde-højde-forholdet for RAW-billeder er altid 3:2. JPEG/HEIF-billeder optages med det bredde-højde-forhold, som er indstillet i [Format], når der optages RAW-billeder og JPEG/HEIF-billeder samtidig.

Bemærk!

 • Du kan ikke optage RAW-billeder med forskellige formater til åbning 1 og åbning 2. Selv når [Optagemedie] er indstillet til [Sorter optagelse], har hver enkelt åbning den samme indstilling for [RAW-filtype].