Auto sluk strøm-tmp

Indstiller kameraets temperatur, hvor ved kameraet automatisk slukker under optagelse. Når den er indstillet til [Høj], kan du fortsætte med optage, selv når kameraets temperatur bliver varmere end normal.

  1. MENU (Opsætning) → [Strømindst.funk.][Auto sluk strøm-tmp] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Standard:
Indstiller standardtemperaturen for slukning af kameraet.
Høj:
Indstiller den temperatur, hvor ved kameraet slukker, til højere end [Standard].

Bemærkninger, når [Auto sluk strøm-tmp] er indstillet til [Høj]

  • Optag ikke mens du holder kameraet i din hånd. Brug et stativ.
  • Brug af kameraet mens du holder det i hånden i en længere tidsperiode kan muligvis forårsage forbrændinger ved lav temperatur.

Kontinuerlig optagetid for film, når [Auto sluk strøm-tmp] er indstillet til [Høj]

Varigheden af den tid, som er til rådighed for kontinuerlig filmoptagelse, er som følger, når kameraet begynder at optage med standardindstillingerne, efter strømmen har været slukket i et stykke tid. De følgende værdier angiver den kontinuerlige tid, fra når kameraet begynder at optage, indtil kameraet stopper med at optage.

Omgivelsestemperatur: 25 °C
Kontinuerlig optagetid for film (HD): Ca. 120 minutter
Kontinuerlig optagetid for film (4K): Ca. 30 minutter
Kontinuerlig optagetid for film (8K): Ca. 30 minutter
Omgivelsestemperatur: 40 °C
Kontinuerlig optagetid for film (HD): Ca. 90 minutter
Kontinuerlig optagetid for film (4K): Ca. 10 minutter
Kontinuerlig optagetid for film (8K): Ca. 20 minutter

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit; når kameraet ikke er tilsluttet via Wi-Fi; når der bruges et CFexpress Type A-hukommelseskort)

4K: XAVC S 4K (60p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit; når kameraet ikke er tilsluttet via Wi-Fi; når der bruges et CFexpress Type A-hukommelseskort)

8K: XAVC HS 8K (30p 200M/25p 200M 4:2:0 10bit; når kameraet ikke er tilsluttet via Wi-Fi; når der bruges et CFexpress Type A-hukommelseskort)

Bemærk!

  • Selv hvis [Auto sluk strøm-tmp] er indstillet til [Høj], afhængigt af forholdene eller kameraets temperatur, ændres optagetiden for film muligvis ikke.