Brug af tilstandsknappen for fremføring

Brug tilstandsknappen for fremføring til at vælge en fremføringstilstand i overensstemmelse med motivet og optagescenariet.

Illustration, som angiver positionen af tilstandsknappen for fremføring

Drej tilstandsknappen for fremføring, mens du holder frigørelsesknappen for tilstandsknaplåsen nede, for at vælge den ønskede tilstand.

Tip!

  • Når du anvender den elektroniske lukker, kan du vælge den ønskede kontinuerlige optagehastighed fra MENU → (Optagelse) → [Fremfør.metode][Kont. optag.hast.].