Ans/øje-mot.reg. (stillbillede/film)

stillbillede, film

Vælger det mål, der skal registreres med ansigts-/øje-AF-funktionen.

 1. MENU (Fokus) → [Ansigt/øje-AF][Ans/øje-mot.reg.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Menneske:
Registrerer menneskeansigter/-øjne.
Dyr:
Registrerer dyreøjne.
Fugl:
Registrerer fugles øjne.

Tip!

 • For at registrere dyre- eller fugleøjne skal du komponere billedet, så hele hovedet er inden for billedvinklen. Når først du fokuserer på dyrets eller fuglens hoved, vil øjnene nemmere blive detekteret.

Bemærk!

 • Når [Ans/øje-mot.reg.] er indstillet til [Dyr] eller [Fugl], kan de følgende funktioner ikke bruges.
  • Ansigt i multimål.
  • Regist. ansigtspri.
  • Funktion til registrering af øjne under filmoptagelse
 • Selv når [Ans/øje-mot.reg.] er indstillet til [Dyr], kan øjnene på visse typer dyr ikke registreres.
 • Selv når [Ans/øje-mot.reg.] er indstillet til [Fugl], kan øjnene på visse typer fugle ikke registreres.