Smartphonetilslut.

Indstiller, om kameraet og en smartphone skal tilsluttes.

  1. MENU (Netværk) → [Smartphonetilsl.][Smartphonetilslut.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Klargør kameraet til tilslutning til en smartphone.
Fra:
Slutter ikke kameraet til en smartphone.