Fokusering på menneskers øjne

Kameraet kan automatisk detektere ansigter og øjne og fokusere på øjnene (Øje-AF). Følgende forklaring er til tilfælde, hvor registreringsmålet er et menneske. Der kan registreres ansigter på op til 8 personer.

Der er to metoder til udførsel af [Øje-AF] med nogle forskelle mellem deres specifikationer. Vælg en passende metode i overensstemmelse med dit formål.

Punkt [Ansigt/øj.prio. AF]--funktion [Øje-AF] via en brugertilpasset tast
Egenskaber Kameraet vil detektere ansigter/øjne med større prioritet. Kameraet vil kun detektere ansigter/øjne.
Forudgående forberedelse
 • Vælg [Ansigt/øj.prio. AF][Til].
 • Vælg [Ans/øje-mot.reg.][Menneske].
Tildel [Øje-AF] til den ønskede tast vha. [Specialtastindstil.] eller [Specialtastindstil.].
Sådan udføres [Øje-AF] Tryk udløserknappen halvvejs ned. Tryk på den tast, som du har tildelt [Øje-AF]-funktionen til.*
Funktionsdetaljer
 • Når kameraet detekterer et ansigt eller øje inden i eller omkring det designerede fokusområde, fokuserer det på ansigtet eller øjet med større prioritet.
 • Hvis kameraet ikke detekterer nogen ansigter eller øjne inden i eller omkring det designerede fokusområde, fokuserer det på et andet detekterbart motiv.
 • Kameraet fokuserer udelukkende på ansigter eller øjne hvor som helst på skærmen uanset indstillingen for [Fokusområde].
 • Kameraet fokuserer ikke automatisk på et andet motiv, hvis der ikke detekteres noget ansigt eller øje nogen som helst steder på skærmen.
Fokustilstand Følger fokustilstandsindstillingen Følger fokustilstandsindstillingen
Fokusområde Følger indstillingen designeret med [Fokusområde] Fokusområdet bliver midlertidigt hele skærmen uanset indstillingen for [Fokusområde].


* Uanset om [Ansigt/øj.prio. AF] er indstillet til [Til] eller [Fra], kan du bruge [Øje-AF] via en brugertilpasset tast, mens du trykker på den brugertilpassede tast, som du har tildelt [Øje-AF].


[Øje-AF] med brugertilpasset tast

Øje-AF-funktionen kan bruges ved at tildele [Øje-AF] til en brugertilpasset tast. Kameraet kan fokusere på øjne, så længe du trykker på tasten. Dette er praktisk, når du ønsker at anvende Øje-AF-funktionen midlertidigt på hele skærmen uanset indstillingen for [Fokusområde].

Kameraet fokuserer ikke automatisk, hvis der ikke registreres ansigter eller øjne.

 1. MENU (Opsætning) → [Tilpas betjening][Specialtastindstil.] eller [Specialtastindstil.] → ønsket tast, tildel derefter [Øje-AF]-funktionen til tasten.
 2. MENU (Fokus) → [Ansigt/øje-AF][Ans/øje-mot.reg.][Menneske].
 3. Ret kameraet mod ansigtet på et menneske, og tryk på den tast, som du har tildelt [Øje-AF]-funktionen til.

  For at optage et stillbillede skal du trykke på udløserknappen, mens du trykker på tasten.

Sådan fokuserer du på et dyrs eller en fugls øjne

Indstil [Ans/øje-mot.reg.] til [Dyr] eller [Fugl] inden optagelse.
Hvis registreringsmålet er et dyr eller en fugl, kan øjnene kun registreres ved optagelse af stillbilleder. Dyrs og fugles ansigter registreres ikke.

Bemærk!

 • Funktionen [Øje-AF] fungerer muligvis ikke ordentligt i de følgende situationer:
  • Når personen har solbriller på.
  • Når pandehåret dækker for personens øjne.
  • Under forhold med svag belysning eller modlys.
  • Når øjnene er lukkede.
  • Når motivet befinder sig i skyggen.
  • Når motivet er ude af fokus.
  • Når motivet bevæger sig for meget
  Der er også andre situationer, hvor det muligvis ikke er muligt at fokusere på øjnene.
 • Når kameraet ikke kan fokusere på menneskeøjne, registrerer og fokuserer det på ansigtet i stedet. Kameraet kan ikke fokusere på øjnene, når der ikke registreres nogen menneskeansigter.
 • Kameraet registrerer muligvis ikke alle ansigter eller registrerer muligvis utilsigtet andre objekter som ansigter under visse forhold.