Brug af den elektroniske lukker

Brug af den elektroniske lukker giver dig mulighed for at udføre forskellige typer optagelse, som det er svært at opnå vha. den mekaniske lukker, som f.eks. optagelse uden lyde eller rystelser, optagelse med en super-hurtig udløser og blackout-fri optagelse*.

*Under blackout-fri optagelse bliver skærmen ikke sort eller taber billeder, og du kan fortsætte med at kigge på motivet gennem søgeren eller skærmen under optagelse af billeder.

Lukkertyper og kameraets ydelse

Kameraets lukkerhastighedsområde, lukkerlyd, forekomst af blackout og tilgængelighed af anti-flicker-optagelse eller blitz for hver enkelt indstilling er som følger:

Lukkertype
Auto Mekanisk lukker Elektron. lukker
Lukkerhastighed Enkelt optagelse:
BULB – 1/32000
Kontinuerlig optagelse:
0,5" – 1/32000*1
Enkelt optagelse:
BULB – 1/8000

Kontinuerlig optagelse:
30 – 1/8000
Enkelt optagelse:
30 – 1/32000
Kontinuerlig optagelse:
0,5" – 1/32000
Lukkerlyd Enkelt optagelse: Mekanisk lukkerlyd
Kontinuerlig optagelse: Elektronisk lukkerlyd *2
Mekanisk lukkerlyd Elektronisk lukkerlyd
Blackout Enkelt optagelse: Sker
Kontinuerlig optagelse: Blackout-fri*3 *4
Sker Blackout-fri*4
Blitz Tilgængelig*1 Til rådighed Til rådighed
Anti-flicker-optagelse Til rådighed Til rådighed Til rådighed
Optagelse med variabel lukker Til rådighed Til rådighed Til rådighed

*1Når du optager med en blitz monteret, udføres der optagelse med den mekaniske lukker, og lukkerhastighedsområdet for kontinuerlig optagelse er 0,5" til 1/8000 sekund

.

*2 Når du optager med en blitz monteret, udføres der optagelse med den mekaniske lukker, og den mekaniske lukkerlyd høres.

*3Når du optager med en blitz monteret, udføres der optagelse med den mekaniske lukker, og der opstår blackout.

*4Når [Vis start for optag.] er indstillet til [Til], opstår der kun blackout, når det første billede optages.

Avanceret optagelse med den elektroniske lukker: Optagelse uden lukkerlyd

Du kan anvende den elektroniske lukker for at optage uden lukkerlyd.

 1. MENU (Optagelse) → [Lukker/Lydløs][Lydløs met.-indst.][Lydløs metode][Til].


Avanceret optagelse vha. den elektroniske lukker: Blackout-fri kontinuerlig optagelse

Du kan anvende den elektroniske lukker for at udføre kontinuerlig optagelse med sporing af fokus og eksponering, uden skærmen bliver sort.

 1. MENU (Optagelse) → [Lukker/Lydløs][Lukkertype][Auto] eller [Elektron. lukker].
 2. Drej tilstandsknappen og vælg P (Auto programmeret), A (Blændeprioritet), S (Lukkerhast.prior.) eller M (Manuel eksp.), og indstil derefter lukkerhastigheden og blændeværdien. (Eksempel: lukkerhastighed på 1/250 sekund og blændeværdi på F2,8)
  • Produktet vil ikke justere eksponeringen i manuel eksponeringstilstand, når [ISO] er indstillet til andet end [ISO AUTO].
 3. Drej på tilstandsknappen for fremføring og vælg (Kontinuerlig optagelse: Hi+), (Kontinuerlig optagelse: Hi), (Kontinuerlig optagelse: Mid) eller (Kontinuerlig optagelse: Lo).
 4. Drej fokustilstandsvælgeren, og vælg AF-C (Kontinuerlig AF), og start derefter optagelse af billeder.

Tip!

 • Hvis du ønsker at få vist timingen af optagelsen på skærmen under blackout-fri optagelse, skal du justere indstillingen vha. MENU (Opsætning) → [Visningsfunktion][Vis timing for opt.].
 • For at kunne udnytte kameraets ydelse anbefaler vi, at du anvender et UHS-II-kort eller CFexpress-kort.

Bemærk!

 • Når du optager uden lukkerlyd, skal du gøre det på eget ansvar, med tilstrækkelig hensyn til motivets privatlivs- og portrætrettigheder.
 • Selv hvis du indstiller kameraet til at optage uden lukkerlyd, vil det ikke være helt stille.
 • Selv hvis du indstiller kameraet til at optage uden lukkerlyd, vil blænden og fokus lave lyde.
 • Når du anvender et objektiv, som er kompatibelt med Blændefremfør. i AF, kan lyden fra blændefremføringen muligvis høres under kontinuerlig optagelse, hvis [Blændefremfør. i AF] er indstillet til [Fokusprioritet].
 • Under kontinuerlig optagelse med den elektroniske lukker bliver opdateringshastigheden for skærmvisningen langsom, når lukkerhastigheden er langsom. Hvis du ønsker en jævn skærmvisning for at kunne spore motivet, skal du indstille en lukkerhastighed, som er hurtigere end 1/60 sekund. Du kan også indstille [Ned. grænse bl.fr.] under [Live View-visn.indst.] til [Til]. Hvis du indstiller [Ned. grænse bl.fr.] til [Til], kan der opstå blackout, afhængigt af lukkerhastigheden.
 • Den elektroniske lukker fungerer forskelligt, når der er monteret en fatningsadapter på kameraet.