Altid tilsluttet (smartphone)

Indstiller, om kameraet altid skal tilsluttes en smartphone, der tidligere har været tilsluttet.

  1. MENU (Netværk) → [Smartphonetilsl.][Altid tilsluttet] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Tilslutter kameraet og den tidligere tilsluttede smartphone uden nogen betjeninger på kameraet.
Fra:
Tilslutter kameraet og smartphonen manuelt, når du ønsker at tilslutte dem.

Bemærk!

  • Hvis [Altid tilsluttet] indstilles til [Til], vil strømforbruget være større, end når det er indstillet til [Fra].