Brug af fokustilstandsvælgeren

Brug tilstandsknappen til at vælge en fokustilstand i overensstemmelse med motivet og optagescenariet.

Illustration som angiver positionerne af fokustilstandsvælgeren og frigørelsesknappen for vælgerlåsen

Drej fokustilstandsvælgeren (B), mens du frigørelsesknappen for fokustilstandsknaplåsen (A) nede for at vælge den ønskede tilstand.